Masáž i Reiki od Ládi, tělo i duši pohladí..

Tyto stránky nabízejí informace o práci, kterou dělám, a zároveň mají za cíl ukázat život nevidomého člověka tak, jaký je. I život nevidomých lidí, může být velmi bohatý na zážitky a zkušenosti.

Můžete se podívat do sekce masáže, kde se dozvíte o masážích, jak masáž může působit a mé zkušenosti a poznatky.

Dále zde najdete pár informací o mé maličkosti. .

Můžete si také prohlédnout ceník za mnou poskytované služby.

Chcete mě kontaktovat? Můžete na stránce kontakt.

Poděkování

Moc děkuji všem, kteří se ať už přímo, nebo nepřímo podíleli na vzniku těchto stránek a byli nápomocni při vzniku jejich obsahu.

Děkuji mému trpělivému učiteli Leoši Seidlovi, který mě naučil psát web a pomohl mi velkou mírou při tvorbě těchto stránek. Dále můj dík patří pracovnicím městského úřadu Náchod a Hronov, které mi pomohly s příspěvkem na vodící psi, kteří se pro mě stali velkými pomocníky. Bez jejich pomoci, by naše snažení bylo skoro nemožné. Tyto stránky jsou určeny i jim, jako poděkování za práci, kterou dělají.

Dále děkuji cvičitelce vodících psů Heleně Nerglové, která vycvičila Baddyho a Dannika, Daně Valešové, která se mi o Baddyho starala v době předvýchovy. Na památku Baddyho, jsou pojmenované i tyto stránky. mému životnímu příteli a kamarádu Radimovi Jirsovi, který nadělal mnoho fotek, své rodině, která mě podpořila jak v mé práci, tak i mnohokrát v životě, a v neposlední řadě mé ženě Zdeně, která je pro mě nejen partnerem v životě, ale i mým okem a druhým já, moje pravá ruka. Bez této podpory by masérské služby nemohly dále existovat.

Je spousta dalších lidí, kterým patří můj velký dík, ale vyjmenovat je zde všechny by dalo na hodně velký seznam. Je na světě mnoho lidí, kteří jsou krásní nejen na pohled, ale i v duši a je jich, zaplať pán Bůh, ještě dost. Díky vám všem.

Budu moc rád, když mi napíšete své připomínky a náměty k těmto stránkám a jejich obsahu. Můžete tak učinit na baddy@baddy.cz.