Obchodní podmínky

ČL. 1.Obecná ustanovení

1,1. Tyto všeobecné obchodní podmínky dále jen OP, provozovatele a poskytovatele masérských služeb Ladislava Kubečka se sídlem:
Jiráskova 415
Červený Kostelec
549 41

Provozovna:
Manželů Burdychových 325,
Červený Kostelec
549 41

IČO: 62719017
fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku u městského úřadu Náchod se spisovou značkou S-SMOL/024649/2018/OZIVN, upravují vzájemné smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi provozovatelem a druhým účastníkem této obchodní smlouvy, dále jen klientem.

1,2. Tyto práva a povinnosti vznikají v souvislosti s poskytovanými službami provozovatelem v rámci internetového portálu baddy.cz, dále pouze portál.

1,3. Klientem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Dokonce i osoba nezletilá, ale to pouze se souhlasem a pod bedlivým dohledem zákonného zástupce.

1,4. Veškeré právní vztahy, které nejsou v souladu s těmito OP, se řídí platnými zákony ČR zejména občanským zákoníkem, zákonem pro ochranu spotřebitelů a ochranou osobních údajů, jakož i změnou některých zákonů v platném a účinném znění včetně předpisů s nimi souvisejících.

1,5. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto OP měnit a upravovat bez předchozích upozornění, mimo závažných a zásadních změn. V takových případech je povinen informovat registrované klienty prostřednictvím elektronické pošty.

1,6. Souhlas s těmito OP je nutné ztvrdit při registraci do systému a tím pádem i vytvořením klientského účtu, stejně tak při provádění nové rezervace, objednávky či nákupu některé ze služeb prostřednictvím tohoto portálu.

1,7. Souhlasem s těmito OP se zavazujete k jejich dodržování.

1,8. Smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem, vyplývající z těchto OP, lze kdykoli ukončit bez udání důvodu. Stačí zaslat požadavek ohledně zrušení klientského účtu na e-mailovou adresu provozovatele:
lada@baddy.cz
Platí i v případě nesouhlasu klienta s upravenými OP.

1,9. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit smluvní vztah s klientem sám, nebude-li klient dodržovat tyto OP.

1,10. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty, dále jen DPH, proto jsou veškeré ceny uváděny bez DPH.

ČL. 2. Vymezení základních pojmů
2,1. Portál: Internetová stránka baddy.cz, obsahující všechny podstatné náležitosti k tomu, aby bylo možné jejím prostřednictvím nabízet, nakupovat a objednávat masérské služby a následně je čerpat v kamenných provozovnách provozovatele.
2,2. Služba: Masáž nebo jiná procedura či činnost dle aktuální nabídky, zobrazená a dostupná v rámci portálu.
2,3. Provozovna: Fyzické místo, kde probíhá čerpání objednaných služeb.
2,4. Klient: Zájemce o využívání dostupných služeb.
2,5. Klientský účet: Elektronická osobní karta klienta. Chráněna uživatelským jménem a heslem, obsahující všechny podstatné náležitosti, týkající se nabízených služeb včetně objednávek, rezervací, věrnostního programu a s ním souvisejícími výhodami a benefity.
2,6. Benefity: Výhody, které je možné čerpat v rámci věrnostního programu, přidruženého ke klientskému účtu.
2,7. Věrnostní program: Systém odměňování klientů, vlastnícím klientský účet. Zajišťuje uplatňování aktuálních výhod na základě věrnostních bodů.
2,8. Věrnostní body: Odměna klientům vlastnícím klientský účet za jejich aktivitu. Směňují se za dostupné benefity v rámci věrnostního programu.
2,9. Věrnostní konto: Místo, sloužící pro uchovávání nastřádaných věrnostních bodů a umožňující manipulaci s nimi.
2,10. Zaměstnanecké benefity: Čerpání nabízených služeb v rámci portálu prostřednictvím výhod, které svým zaměstnancům poskytují zaměstnavatelé. Stravenky, Cafeteria benefity a jiné.
2,11. Platba: Cena, kterou klient platí za možnost čerpání vybrané služby dle aktuální nabídky. Řídí se platným ceníkem, uveřejněným na tomhle portále, ale i v kamenných provozovnách provozovatele.
2,12. Sleva: Čerpání služeb na základě slevové akce v rámci slevových portálů, řádně podložené zakoupeným slevovým voucherem či prostřednictvím slevového kupónu, který lze získat v rámci portálu baddy.cz.
2,13. Notifikace: E-mailové oznámení, zasílané klientům na základě vlastnictví klientského účtu, týkající se podstatných informací v rámci portálu.

ČL. 3. Rozsah a realizace nabízených služeb

3,1. Tento portál je výhradním zprostředkovatelem a iniciátorem masérských služeb nevidomého maséra Ladislav Kubeček, provozovatele portálu.

3,2. Portál je pravidelně aktualizován a vždy nabízí pouze nejaktuálnější informace a data. Klienti si mohou díky klientskému účtu a propracovanému online systému, jednotlivé služby objednat, zaplatit a následně je čerpat v kamenných provozovnách provozovatele.

3,3. Rozsah jednotlivých služeb je podmíněn certifikacemi a živnostenským oprávněním provozovatele. Službu, na kterou nemá provozovatel kvalifikaci, není možné nabízet. Veškeré obdržené certifikáty a osvědčení, jsou veřejně dostupné v sekci O mně v rámci portálu.

3,4. Veškeré aktuálně nabízené služby, jsou realizovány pouze na základě řádně provedené objednávky ze strany klienta. Zadat ji lze telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online rezervačního systému, který je součástí tohoto portálu.

3,5. Teprve po úspěšném dokončení objednávky, je možné začít zvolenou službu čerpat a to v rámci kamenných provozoven provozovatele.

3,6. Aktuální provozovna pro čerpání objednaných služeb, sídlí na adrese:
Manželů Burdychových 325
Červený Kostelec
549 41

IČO: 62719017

ČL. 4. Klientský účet a objednávání služeb

4,1. Elektronická osobní karta klienta, představující klíč k interním funkcím portálu. Bez tohoto účtu je práce s portálem podstatně omezena.

4,2. Registrace nebo-li vytvoření klientského účtu, probíhá v rámci první online objednávky, realizované přes portál.

4,3. Přístup je chráněn uživatelským jménem a heslem. Tyto údaje jsou automaticky zaslány na e-mailovou adresu klienta, zadávanou při registraci. Údaje jsou přísně důvěrné a slouží pouze pro osobní potřebu klienta. Klient není oprávněn sdělovat přístupy k účtu třetím osobám, není-li stanoveno jinak po domluvě s provozovatelem.

4,4. Klient je povinen udržovat svůj účet aktualizovaný. Uvádět pravdivé identifikační a kontaktní údaje. Má právo využívat všech funkcionalit, které jsou součástí vytvořeného účtu. S tím souvisí i specifické možnosti, které nejsou jinak dostupné..

4,5. Vlastník klientského účtu má k dispozici mimo jiné i propracovaný objednávkový systém, prostřednictvím kterého lze pohodlně realizovat objednávky služeb včetně online plateb, rezervování vhodného termínu díky dostupnému kalendáři, ale také správu již zadaných rezervací a podrobný přehled všech objednávek s jejich aktuálními stavy.

4,6. Při objednávání některé ze služeb dle aktuální nabídky online přes portál, musí být klient přihlášen ke svému účtu a následně postupovat dle zobrazených možností v objednávkovém formuláři.

4,7. Veškeré náležitosti, které by klientovi v rámci realizace objednávky neměli uniknout, obdrží na základě zaslané notifikace na svůj e-mail. Na e-mailovou adresu klienta, chodí i různé další notifikace, týkající se jednotlivých funkcionalit, které jsou nedílnou součástí jeho účtu.

4,8. U zadané objednávky lze změnit termín rezervace, ale i objednávku kompletně stornovat. Buď prostřednictvím klientského účtu nebo kontaktováním provozovatele.

ČL. 5. Ceny a platební podmínky

5,1. Ceny jednotlivých služeb se řídí platným ceníkem, uveřejněným v rámci portálu, ale i v kamenných provozovnách provozovatele. Nezahrnují DPH, protože sám provozovatel není plátcem.

5,2. Provozovatel je povinen ke každé řádně zaevidované platbě, poskytnout klientovi daňový doklad. Není-li stanoveno jinak po domluvě s klientem, daňový doklad je zasílán v elektronické podobě na e-mail klienta, náležící k jeho klientskému účtu.

5,3. Výše Platby objednaných služeb se odvíjí od věrnostního konta klienta. Pokud klient disponuje dostatečným množstvím bodů z věrnostního programu, lze uplatňovat řadu výhod, benefitů a slev.

5,4. Věrnostní program včetně aktuálních benefitů, je nedílnou součástí klientského účtu. Pokud klient nevlastní tento účet, nemá na žádné výhody, plynoucí z věrnostního programu, nárok.

5,5. Služby lze hradit též prostřednictvím slevových akcí ze slevových portálů, nebo díky zaměstnaneckým benefitům. Každá tato výhoda musí být řádně stvrzena buď slevovým voucherem ze slevového portálu, kupónem, vygenerovaném v rámci portálu baddy.cz nebo předložením zaměstnaneckého benefitu.

5,6. Klient může požádat o úhradu služeb na fakturu. V takovém případě ovšem musí mít u svého účtu řádně vyplněné fakturační údaje. Nebudou-li odpovídat skutečnosti, provozovatel fakturu klientovi nevystaví.

Způsoby platby

Bankovním převodem.
V hotovosti přímo na provozovně.
Kartou na provozovně.
Kartou online přes platební bránu Gopay.
Benefit plus platební brány.
Platba na fakturu
Platba Twisto platební brány.

Plaťte Twistem. Zrealizované objednávky v rámci portálu baddy.cz, uhradí Twisto za vás. Následně se společně vyrovnáte po uplynutí stanovené lhůty. Bez registrace v Twistu do 14 dní, máte-li u Twista vytvořen účet, délka splatnosti objednávky je až 45 dní. Veškeré platební transakce zpracovává a řeší samotné Twisto. Portálu baddy.cz nic neplaťte.

5,7. Kromě těchto základních platebních variant, lze využívat i tak zvané platební výhody.

Platební výhody

Benefit-Plus (zaměstnanecký benefit)
Dárkový poukaz.
Elektronická permanentka.
Stravenky Edenred (zaměstnanecký benefit)
Vouchery Slevomat (poukaz zakoupený v rámci slevové akce na portálu slevomat.cz)
Věrnostní sleva v rámci bodů z věrnostního programu portálu baddy.cz.
Slevový kupón získaný z tohoto portálu.

ČL. 6. Reklamace, stornování objednávek a odstoupení od smlouvy

6,1. Veškeré reklamace jsou řešeny výhradně prostřednictvím elektronické pošty. Své požadavky je nutné zasílat na e-mailovou adresu:
lada@baddy.cz
kde dojde k jejich řádnému posouzení a následnému vyřešení. Zpracovávání reklamací provádíme pouze písemně, nikoli telefonicky.

6,2. Všechny reklamace se řídí platnými zákony Čr zejména zákonem pro ochranu spotřebitele a občanským zákoníkem. Lhůta vyřízení reklamace může trvat až 30 dní. Počítá se od přijetí reklamace. V případě komplikovaného řešení, může dojít i k jejímu prodloužení.

6,3. Provozovatel musí klienta řádně informovat prostřednictvím elektronické pošty o přijetí reklamace, jejím posouzení, ale i o způsobu vyřešení celé situace.

6,4. Reklamovat lze i absolvovanou a řádně proplacenou službu, poskytovanou provozovatelem a to maximálně do 14 dnů od jejího čerpání. Provozovatel prozkoumá vzniklé okolnosti a navrhne klientovi přijatelné řešení. Je-li klient i nadále nespokojen, provozovatel vyplatí finanční kompenzaci v hotovosti nebo na uvedené bankovní spojení klienta. Výše kompenzace zahrnuje maximálně takovou částku, kterou klient do objednané služby sám investoval. O vyplacení kompenzace rozhoduje provozovatel na základě všech okolností v rámci podané reklamace klientem.

6,5. Pokud klient zrealizuje objednávku včetně platební transakce, ale objednanou službu nevyčerpá, má právo požádat provozovatele o vrácení proplacené částky v plné výši. Provozovatel musí této žádosti klienta vyhovět za všech okolností a stanovenou částku poukázat na uvedené bankovní spojení nebo v hotovosti dle domluvy s klientem.

6,6. V případě pochybení ve vyúčtování ze strany provozovatele či zaslání nesprávné platby klientem, je povinen klient o těchto skutečnostech informovat provozovatele a ten musí neprodleně sjednat nápravu.

6,7. Změna termínů rezervací, stornování, ale i kompletní rušení objednávek, probíhá prostřednictvím klientského účtu klienta nebo na základě kontaktování provozovatele klientem.

6,8. Klient má kdykoli nárok na zrušení svého účtu bez udáni důvodu. Stačí za tímto účelem podat reklamaci. Při zrušení klientského účtu, ztrácí k němu klient nadále přístup a přijde o všechny výhody, benefity i funkcionality, které jsou s ním spojené. Zrušením účtu zároveň dochází k ukončení smluvního vztahu mezi provozovatelem a klientem, vyplývajícího z těchto OP

ČL. 7. Souhlas a zpracovávání osobních údajů

7,1. Souhlasem s těmito OP, dává klient automaticky také souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů provozovatelem. V rámci portálu baddy.cz jsou shromažďovány pouze takové údaje, které slouží k identifikaci klientů, jejich kontaktování a realizování objednávek včetně online plateb přes platební bránu Gopay, Benefit plus a twisto.

7,2. Jedná se o tyto údaje: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační adresa, číslo objednávky a platební informace, které jsou řádně zabezpečeny platební bránou Gopay.

7,3. Provozovatel je registrován na úřadu pro ochranu osobních údajů a zavazuje se, že poskytnuté osobní údaje klientů, bude chránit v souladu s platnými zákony ČR a na základě podmínek, stanovených úřadem pro ochranu osobních údajů.

7,4. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány automaticky systémem a klienti k jejich zpracování, musí udělit vlastní souhlas volbou příslušného políčka při provádění online rezervace, objednávky či tvorbě klientského účtu.

7,5. Odstraněním klientského účtu a tím pádem i odstoupením od smlouvy, dochází k automatické a nevratné likvidaci veškerých uložených osobních údajů klientů a provozovatel k nim nemá nadále přístup.

ČL. 8. Práva a povinnosti klientů

8,1. Mít přístup k veřejně dostupným informacím portálu.
8,2. Vlastnit klientský účet a využívat veškerých podpůrných funkcí a doprovodných služeb, které jsou jeho součástí.
8,3. Upravovat svůj profil dle dostupných možností.
8,4. Uvádět pravdivé a aktualizované kontaktní, ale i identifikační údaje.
8,5. Dodržovat tyto OP.
8,6. Respektovat zákony ČR a řídit se jimi.
8,7. Realizovat objednávky nabízených služeb včetně jejich čerpání.
8,8. Stornovat objednávky a podávat reklamace.
8,9. Požadovat vrácení vynaložených finančních prostředků objednané, ale nevyčerpané služby.
8,10. Využívat veškerých výhod a benefitů, plynoucích z věrnostního programu na základě nastřádaných bodů v rámci věrnostního konta.
8,11. Kdykoli odstoupit od smlouvy požadavkem na zrušení klientského účtu.
8,12. Upozorňovat provozovatele na chyby a nesrovnalosti.
8,13. Udělit svůj souhlas s těmito OP a zpracováváním osobních údajů provozovatelem.

ČL. 9. Práva a povinnosti provozovatele

9,1. Starat se o hladký průběh a funkčnost portálu baddy.cz
9,2. Pravidelně provádět aktualizace portálu včetně veškerých dostupných informací, certifikací a nabízených služeb.
9,3. Aktualizovat tyto OP bez předchozího upozornění,
9,4. Informovat klienty o všech podstatných změnách prostřednictvím e-mailových notifikací.
9,5. Zpracovávat zadané objednávky, poskytovat čerpání objednaných služeb.
9,6. Vystavovat daňové doklady k řádně proplaceným objednávkám a zasílat je klientům prostřednictvím elektronické pošty, není-li stanoveno jinak po domluvě s klienty.
9,7. Dbát na dodržování těchto OP v plném rozsahu.
9,8. Chránit osobní data klientů v souladu s registrací na úřadě pro ochranu osobních údajů a neposkytovat je třetím osobám, nevyžaduje-li to zákon..
9,9. Řešit veškeré podané reklamace od klientů.
9,10. Odstraňovat klientské účty na základě jejich vlastních požadavků nebo v souladu s nedodržováním těchto OP.
9,11. Spravovat rezervace klientů a provádět tvorbu nových klientských účtů, požadují-li tyto služby sami klienti.
9,12. Řešit veškeré nejasnosti a spory, které určitým způsobem mají špatný vliv na provozování služeb portálu baddy.cz a poškozují dobré jméno provozovatele.

ČL. 10. Závěrečná ustanovení

10,1. Tyto obchodní podmínky se řídí právy ČR, zejména občanským zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoli změnit za účelem rozsahu zkvalitňování služeb činnosti Masáže Ladislav Kubeček a tohoto portálu. Závažné změny je provozovatel povinen zaslat klientům na kontaktní e-mail, přidružený k jejich klientskému účtu. V případě, že s úpravami OP nebudou klienti souhlasit, mají právo na odstoupení od smlouvy zrušením klientského účtu bez udání důvodu.

10,2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost: 11.3.2018